HALLENS ÖPPETTIDER

Måndag - söndag 07-22 BOKA TID Boka tid

Vuxenkurser

Vi erbjuder nybörjar- och fortsättningskurser för vuxna.
För att får vara med i kurserna krävs att
spelaren är medlem i klubben.

Frågor? Kontakta:
Uffe på 070-8832456 eller
uffe@tk77.se
Elsa på 070-3578122 eller elsa@tk77.se