HALLENS ÖPPETTIDER

Måndag - söndag 07-22 BOKA TID Boka tid

Organisation

STYRELSE/REVISORER/WEBMASTER

Ordförande
Rolf Adolfsson
070-556 85 35

Kassör
Ulf Öller
070-883 24 56
uffe@tk77.se

Sekreterare
Maria Fritzell
070-370 25 15

Ledamot
 
Peter Ferenczy 
070-269 73 82
peter.ferenczy@vetabvetlanda.se


Ledamot
Kenneth Johansson
073-531 24 00

Ledamot
Lars-Göran Gustafsson
076-044 78 21

Ledamot
Elsa Svedberg
070-357 81 12

Ledamot
Jonas Rostedt
070-637 48 77Revisorer

Robert Strömberg
Johan Nyberg

Webmaster
Elsa Svedberg
070-357 81 22
elsa@tk77.se

 

TRÄNARE/KANSLI

Utbildningsansvarig


Ulf Öller
- Tävling
- Träning
- Utbildning
- Adminstration
070-883 2456


Tränare

Elsa Svedberg
-Chefstränare
-Flexitennis
-Vuxenträning
-Tennisskola
070-357 81 22

Rolf Adolfsson
-Elit
-Vuxenträning
-Tennisskola
070-556 85 35

Iman Karimi Khoob
-Flexitennis
-Vuxenträning
070-410 44 60

Kansliet


Solveig Rudelius
- Bokningar på hemsida
- Fakturafrågor
- Tränings/tävlingsanmälningar
0383-157 04