HALLENS ÖPPETTIDER

Måndag - söndag 07-22 BOKA TID Boka tid

Historik

1977
Klubben bildades av ett antal föräldrar som inte fått plats för sina barn
i befintliga klubbar. Målet var att ge alla i centralorten möjlighet att utöva

tennis. Bildandemötet hölls på Vitalavallen i Vetlanda och till ordförande

i interimsstyrelsen valdes Olle Åkerberg.

 

1978
Våren 1978 stog  klubbens två grusbanor i Östanå klara.

På klubbens första ordinarie årsmöte valdes Bernt Classon till ordförande.

 

1988
I september detta är stog TK 77-hallen spelklar, tre banor med filtunderlag.

I och med att klubben nu förfogade över kommunens enda specialhall för tennis

kunde målsättningen revideras till: TK 77 ska ha den kvalitetsmässigt bästa

tennisutbildningen i regionen.

 

2002
Detta år beslöts att man inom en treårsperiod skulle byta ut det redan nu

slitna underlaget i hallen.

 

2005
Efter flera års förhandlingar med olika leverantörer och sponsorer låg

det nya golvet på plats i mitten av september 2005. Tack vare ett stort arbete

av många av klubbens medlemmar kunde drömmen om det nya underlaget

(Rebound Ace), i miljonklassen, förverkligas utan en enda lånad krona!

           

2007
På Smålands Tennisförbunds årsmöte detta år tilldelades TK 77 utmärkelsen

”Bästa Smålandsklubb 2006”. Priset mottogs av ordföranden Marcus Jönsson och chefstränare Ulf Öller.

 

 

 

TK 77 har alltsedan starten levt efter devisen:

 Alla skall ha tillgång till:
- Tävling
- Träning
- G
emenskap