HALLENS ÖPPETTIDER

Måndag - söndag 07-22 BOKA TID Boka tid

Årsmöte

Måndagen den 13/4 kl. 18.00 i Players Club, TK77-hallen.

ÅRSMÖTE 2015

Härmed kallas alla TK 77:s betalande medlemmar till prdinarie årsmöte 2015.

Tid: Måndagen den 13/4 kl. 18.00.

Plats: Players Club, TK 77-hallen.

Program: Stadgeenliga ärenden.

FIKA!